Wij zijn met Unizo  al een tijdje in gesprek met de gemeente wat betreft de nieuwe vuilbakken  van Igean voor restafval. Via o.a de adviesraad lokale economie hebben wij onze mening hierover gegeven en ik meld u, hier dan ook graag volgend positief  resultaat.   Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat er een vrijstelling op het gebruik van de gemeentelijke container voor restafval kan toegestaan worden aan particulieren met een bedrijf als voldaan is aan volgende voorwaarden:   het bedrijf dient zijn zetel te hebben op hetzelfde adres, als waar de privépersoon in de bevolkingsregisters ingeschreven is; er dient een kopie van het afvalophalingscontract voorgelegd te worden; er dienen een aantal recente facturen van dit afvalophalingsbedrijf voorgelegd te worden. Deze documenten worden verstuurd via e-mail aan igean@plasticomnium.com Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben bij vragen kan u altijd terecht op onze mail : info@unizo-sint-lenaarts.be   Bedankt alvast, met vriendelijke groeten Unizo Sint-Lenaarts
UNIZO Ondernemingslijn : 0800/20.750 
Vuilbakken igean  
Vuilbakken igean